Constantin Cheianu

Publicist, dramaturg

Mănăstirea Hârjăuca

Viața monahală începe a prinde contur la Hârjăuca în jurul anului 1740.

Alecu Russo

Alecu Russo - poet, prozator, eseist, memorialist și critic literar român, ideolog al generației de la 1848.

Alexandru Donici

(Alecu) Alexandru Donici - scriitor, fabulist și traducător.

Alexandru Hâjdău

Alexandru Hâjdău, savant-enciclopedist, bibliograf şi scriitor, membru de onoare al Academiei Române (1835).

Alexandru Suțu

Alexandru Șuțu ("Draco") a fost domn al Moldovei în perioada august 1801 – septembrie 1802; a avut și patru domnii în Țării Românească.

Anatol Dumitraș

Anatol Dumitraș - Interpret, compozitor, textier. Fire altruistă, s-a remarcat ca un melodist de excepție din Moldova și ca un compozitor original. Foarte popular și îndrăgiți artist basarabean.

Sărbătorile, zilele comemorative se stabilesc în scopul perpetuării tradițiilor seculare, respectării obiceiurilor populare, cu un rol în formarea unei moralități înalte și îmbogățirii vieții spirituale a cetățenilor Republicii Moldova.

Aurel Scobioală

În satul de baștină, Mălăieşti, Aurel Scobioală este cel care a adus cartea românească în școală, iar elevii de la gimnaziul care îi poartă acum numele îl compară cu sfătosul bunic de la Humuleşti, Ion Creangă.

Anton Crihan

Fruntaş al vieţii politice din Basarabia, membru al Sfatului Țării.