Muzeul de istorie a Evreilor din Republica Moldova

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în cooperare cu autorităţile publice locale, este responsabil de elaborarea conceptului și înființarea în mun. Chișinău a unui muzeu dedicat cultivării memoriei Holocaustului, promovării culturii toleranței şi păcii, combaterii antisemitismului şi intoleranței.

Potrivit conceptului, muzeul va conține expoziția permanentă, expoziții tematice, un centru educațional și bibliotecă. Expozițiile tematice ale muzeului vor purta un caracter ambulant, astfel, fiind posibilă inaugurarea și în alte localități ale Republicii Moldova.

Instituții similare se găsesc în mai multe țări europene, precum România, Polonia, Ungaria, Franța, Marea Britanie, Letonia, Lituania etc..