Cea mai cunoscuta baladă populară, ”Mioriţa” este o adevărată capodoperă a folclorului literar românesc, pe care criticul literar George Călinescu o plasează între operele fundamentale ale poporului român, alături de “Traian și Dochia”, “Zburătorul” și “Meșterul Manole”. 

DESCRIEREA MOLDOVEI Cantemir

Rezumat - Descriptio Moldaviae (sau Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae, în română Descrierea stării de odinioară și de astăzi a Moldovei, pe scurt DESCRIEREA MOLDOVEI) este una dintre cele mai importante opere ale lui Dimitrie Cantemir, scrisă în latină între 1714 și 1716.

Alecsandri - IARNA

Poezia "larna" face parte din ciclul "Pasteluri", reprezentand cea mai durabila si mai valoroasa parte a liricii lui Vasile Alecsandri. Scrise in liniştea conacului de la Mirceşti, aceste poezii contureaza privelişti surprinse de sensibilitatea poetului, in diverse anotimpuri, impresionand prin dragostea fata de natura a "bardului de la Mircesti" si prin realizarea artistica a expresiei poetice.

Poezia „Testament reprezintă o inspirată odă inchinată străbunilor şi o zestere lăsată urmaşilor.

„Rugăciune” este uvertura primului volum, „Poezii”, reprezentând un manifest aritstic, un program de luptă literară, circumscris unei intenţionalităţi sociale şi poitice, bine susţinut din punct de vedere estetic. „Din toate „rugăciunile” poeţilor noştri – sublinia G. Ibrăileanu – aceasta e cea mai frumoasă, cu mult cea mai frumoasă prin fond şi mai ales prin formă”.

Poezia ”Noi” este o doină cultă in care tendința, revolta impotriva asupririi naționale și sociale a românilor din Ardeal se transformă in artă superioară, intr-un mod surprinzător și original.

Tema poeziei „Moartea căprioarei” de Nicolae Labiş este despărţierea dureroasă de lumea copilăriei.

Eminescu - SARA PE DEAL

Publicată în Convorbiri literare din 1 iulie 1885, poezia Sara pe deal a fost compusa la Viena, in 1871, finisata în 1872 și incorporata în postuma Eco, forma ultima a poemului Ondina.

Eminescu - REVEDERE

Poezia Revedere, de Mihai Eminescu (1850-1889), a fost publicată în revista „Convorbiri literare”, la 1 octombrie 1879, deşi fusese scrisă cu câţiva ani înainte.

Cea mai de seamă plăsmuire poetică eminesciană, Luceafărul, a apărut în Almanahul Societăţii Academice Social-Literare „România Jună”. “Luceafărul” este un poem romantic, filozofic, alegoric prin teme, motive, viziunea despre lume.

Eminescu - LACUL

Poezia Lacul, publicata la 1 septembrie 1876 in revista Convorbiri literare, alaturi de Melancolie, Craiasa din povesti, Dorinta, se incadreaza in creatile erotice idilice, in care predomina natura cu cunoscutele ei elemente specifice eminescene – lacul, codrul, izvorul, luna etc.

Eminescu - GLOSSĂ

Poezia ”Glossă” a apărut în primul volum editat de Titu Maiorescu în anul 1883.