Vă mulțumim pentru vizită!

Obiective

comunitatea băştinaşilor Moldova lui ŞTEFAN

Ideea de bazã a comunităţii este reprezentarea şi afirmarea plenarã a bãştinaşilor din Moldova de odinioarã - cea a Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt. 
Deoarece "...Basarabia continuã sã fie copilul cel mai trist al Neamului"(acad. I. Ungureanu) venim cu aportul nostru în sprijinul aderãrii Republicii Moldova la U.E., acolo unde îi este locul firesc. Deoarece doar prin unitate Marele Ştefan a apãrat Europa cu valorile ei creştine.

Considerãm cã Marele AVANTAJ EUROPEAN constã în:
- bunãstarea cetãţeanului de rând;
- accesul la viaţa culturalã, respectarea drepturilor şi libertãţilor persoanei; 
- întãrirea cooperãrii economice (prin ceea ce pot face agenţii privaţi) întru prosperitatea bãştinaşilor(indiferent de etnie, afiliere socialã, religioasã, etc)

În altã ordine de idei, avem multe de învãţat de la strãmoşii noştri - personalitãţi de frunte a "legãnului creştinãtãţii europene". Le vom cinsti memoria prin cunoaşterea istoriei adevãrate (nu a celei impuse de "regimurile" totalitare), a culturii şi tradiţiilor de veacuri. Vom strãdui şi asupra valorilor vieţii creştine.

Pentru a da contur prezentului şi unui viitor mai bun venim cu acţiuni concrete. Lansãm rubrica Baştina - pentru a ne cunoaşte mai bine reciproc.
Dealtfel crearea unui Parteneriat de susţinere reciprocã, mai ales economic, este un alt obiectiv al grupului de iniţiativã.


Sperãm ca resursa 1MD sã se dezvolte cât mai mult, pentru un impact sporit, un mijloc de comuniune modern al bãştinaşilor, multora cãror soarta le-a hãrãzit sã fie acum departe în lume.